Bag Sundstrategi

Peter Schultz

Sundstrategi er Peter Schultz og forener overblik, erfaring og kompetence.

Sundstrategi har løst opgaver siden sin etablering i foråret 2008. Og her kan du se hvad der kvalificerer mig til at levere mine ydelser:

Uddannelser

 • Cand.scient. Københavns Universitet i 1987
 • Filosofi, Københavns Universitet/Åbent Universitet, 2000-2004
 • Projektledelse, Københavns Kommune, 2004
 • Coaching i projekter, Københavns Kommune, 2004
 • Eksamineret Coachuddannelse – Ledelsescoaching, Københavns Kommune, 2005
 • Ledelse og organisation, DISPUK 2007
 • Radical Colaboration, Zastrow & Co., 2008
 • Direct Leadership TM, Zastrow & Co., 2009
 • CSR – eksamineret rådgiver, GLOBAL CSR – Corporate Responsibility Ltd., 2014

Løbende opgaver parallelt med Sundstrategi

 • Lejre Kommune, Center for Skoletilbud – Tilsyn
 • University College Copenhagen (UCC) og University College Sjæland (UCSJ) – Ekstern lektor
 • Professionshøjskolernes Sekretariat – Beskikket censor af UVM
 • Rudersdal Erhvervsforening – Bestyrelsesarbejde

Før Sundstrategi (- 2008):

 • Chef i Københavns Kommune (2006-2007):
Strategi, udvikling, forandring og kvalitetssikring

 • Udviklings- og proceskonsulent i Københavns Kommune (2003-2006):
Projektledelse, formidling, konfliktløsning og coaching

 • Lektor i sundhed i CVU København & Nordsjælland (1995-2003) – i dag  University College Copenhagen
(UCC)
 • Højskolelærer på Rødding Højskole og Hadsten Højskole (1987-1995):
Sundhed og samfund, psykologi, teoretisk og praktisk idræt, fysisk teater, kursusledelse m.m.

 • Forskelligt igennem årene fra samlebåndsarbejde i fiskeindustrien i Esbjergover kystlivredder i Nordsjælland til fagbogskritiker og -forfatter samt meget andet

Vision

Sundstrategi har en vision om det gode arbejdsliv og tryghed for alle.

Sundstrategi vil omsætte erfaringer fra sit arbejde siden etableringen i 2008, eget mangfoldige arbejdsliv og omsætte en omfattende teoretisk viden til praksis.

Centrale tilgange, teorier/teoretikere i Sundstrategi

 • Sense of Coherence (da. Oplevelse af sammenhæng), v. Aaron Antonovsky. Har inspireret mig til at udvikle undersøgelsesmetoder der fortæller om menneskers evner til at klare belastninger i deres bestræbelser på at levere deres bedste i deres arbejdsliv. Jeg tager udgangspunkt i Aaron Antonovskys teorier om hvorledes de tre komponenter:

–          Begribelighed,

–          Håndterbarhed

–          Meningsfuldhed

skaber den værdifulde oplevelse af sammenhæng, som medfører at et menneske kan performe på et højt niveau uden at belastningerne får negativ indflydelse på helbredet. Mennesker med en høj grad af oplevelse af sammenhæng kendes på at have meget lidt sygefravær.

 • Social kapital, er et begreb som omhandler det at skabe en sammenhængskraft i virksomheden og blandt dens medarbejdere. At opbygge social kapital i en virksomhed svarer til at udvikle tillid, retfærdighed og samarbejde i blandt alle virksomhedens medarbejdere. Det skaber generøsitet og ansvarsfølelse omkring arbejdet.
 • Flowteori, v. Mihály Csikszentmihalyi anviser veje til at skabe forudsætninger for at mennesker bringes I en flowtilstand. Mennesker, der er i flow, oplever at de i den aktuelle aktivitet er positivt fokuserede og fuldt koncentrerede. Flow-oplevelsen er i sig selv motiverende, og handler om at befinde sig i ‘nu’-et. Det er min opfattelse at flow og mindfulness er hinandens forlængelse.
 • Sundhed, min opfattelse af begrebet tager afsæt i det helhedssyn som WHO præsenterer gennem dennes definition, der favner

–          Fysisk sundhed,

–          Psykisk sundhed

–          Social sundhed

En blind jagt på en endimensionel sundhedsopfattelse kan ende op som dårlig trivsel. Det er mit mål at sundhed og trivsel skal kunne følges hånd i hånd.

 • Stressteori, v. Aaron Antonovsky m.fl. At anskue fænomenet stress som en naturlig konsekvens ved at være aktør i et udfordrende arbejdsliv. Stress skal og kan som udgangspunkt håndteres (coping). Mennesker der føler sig medinddraget og anerkendes for deres indsats, kender deres egne reaktionsmønstre i pressede situationer og ved hvem de kan opnå støtte hos (og gør det) udvikler egne strategier for at imødekomme stress.
 • Direct LeadershipTM, er en dansk udviklet (v. Karin Zastrow), model for god hverdagsledelse af medarbejdere og omhandler lederens 7 ansvarsområder (hvad skal en leder lede) og 4 ledelsesstile (hvordan skal en leder lede). Mange ledere oplever ikke at have nogen egentlig jobbeskrivelse, eller hvis den er der, at den ikke klæder dem ordentlig på til personaleledelse. Direct LeadershipTM leverer anvisningerne
 • Radical Collaboration®, udspringer af et koncept udviklet af Will Schutz kaldet The Human Element®. Radical Collaboration er af Jim Tamm & Ron Luyets et videreudviklet koncept som katalyserer en opbygning af mere effektive arbejdsmiljøer og øger den indbyrdes tillid mellem medarbejdere. Er mit udgangspunkt for at arbejde med konfliktløsning, kommunikation og samarbejde.
 • CSR, Corporate Social Responsibility

Uddannet v. Global CSR, Copenhagen. United Nations Global Compact (UNGC) og United Nations Guiding Principles (UNGP)

 • WHO (Five) Well-Being Index
 • M.fl. bl.a Anerkendelse, Axel Honneth – Habitus, kapitaler og doxa, Pierre Bourdieu – Virksomhedskultur, Edgar Schein
Peter Schultz

Peter Schultz

Ejer af Sundstrategi

Har du nogle spørgsmål? Kontakt mig endelig...

Kontakt Peter