Den rigtige kunde

For et par dage siden havde jeg et af de kundemøder der overrasker.

Jeg har et aftalt møde med direktøren for et hastigt voksende rengøringsfirma. Mødet handler om at etablere en CSR for virksomheden, der typisk har kommuner og større virksomheder som kernekunder. Jeg er godt i gang med at overbevise direktøren om det fremsynede ved at imødekomme de forventede øgede krav om at virksomheder af hans type kan præsentere en selvstændig CSR-strategi, da han afbryder mig og siger: “Du kan altså ikke sælge til mig, at jeg skal have en CSR som ikke rummer andet end bare ord og smarte formuleringer. Hvis vi skal have have noget af den slags, så skal der altså være nogle mål for vores CSR-strategi”.

Se det rykker! Kunden havde med sit pludselige indspark vist at forstå hvad der skal til for at en CSR ikke bare bliver en indholdstom proklamation, men at den gøres til et aktivt redskab for udvikling og branding af virksomheden.

CSR bygger stadigvæk på en meget høj grad af frivillighed og metodefrihed. Alle kan i princippet formulere en CSR-strategi, men erfaringerne fortæller at en CSR som udarbejdes med ekstern konsulentbistand og således at den kan blive omsat til aktiv handling gennem formulering af mål for hvad virksomheden vil med sin CSR, vil kalde på en aktiv såvel intern som ekstern interesse.

Kundemødet sluttede med at jeg tog hjem og udarbejdede et CSR-projekt for firmaet indeholdende alle faser i en sådan etablering:

  1. Formulering af en strategisk CSR-strategi
  2. Præcisering af bæredygtige konkrete mål for virksomhedens CSR
  3. Klargøring til evaluering af målene og dermed at kunne udarbejde et CSR-regnskab
  4. Vedligeholdelse af virksomhedens CSR – løbende gab-analyser i takt med at virksomheden udvikler sig

Nu er det så bare at afvente hvad virksomhedens bestyrelse siger til projektforslaget

Med venlig hilsen

Peter Schultz, Sundstrategi

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *