Den rigtige kunde

For et par dage siden havde jeg et af de kundemøder der overrasker. Jeg har et aftalt møde med direktøren for et hastigt voksende rengøringsfirma. Mødet handler om at etablere en CSR for virksomheden, der typisk har kommuner og større virksomheder som kernekunder. Jeg er godt i gang med at overbevise direktøren om det fremsynede ved at imødekomme de forventede øgede krav om at virksomheder af hans type kan præsentere en selvstændig CSR-strategi, da han afbryder mig og siger: “Du kan altså ikke sælge til mig, at jeg skal have en CSR som ikke rummer andet end bare ord og smarte formuleringer. Hvis vi skal have have noget af den slags, så skal der altså være nogle mål for vores CSR-strategi”. Se det rykker! Kunden havde med sit pludselige indspark vist at forstå hvad der skal til for at en CSR ikke bare bliver en indholdstom proklamation, men at den gøres til et aktivt redskab for udvikling og branding af virksomheden. CSR bygger stadigvæk på en meget høj grad af frivillighed og metodefrihed. Alle kan i princippet formulere en CSR-strategi, men erfaringerne fortæller at en CSR som udarbejdes med ekstern konsulentbistand og således at den kan blive omsat til aktiv handling gennem formulering af mål for hvad virksomheden vil med sin CSR, vil kalde på en aktiv såvel intern som ekstern interesse. Kundemødet sluttede med at jeg tog hjem og udarbejdede et CSR-projekt for firmaet indeholdende alle faser i en sådan etablering: Formulering af en strategisk CSR-strategi Præcisering af bæredygtige konkrete mål for virksomhedens CSR Klargøring til evaluering af målene og dermed at kunne udarbejde et CSR-regnskab Vedligeholdelse af virksomhedens CSR – løbende gab-analyser i takt...

Mit første indlæg

Hermed begynder jeg som blogger. Mine budskaber i denne blog vil omhandle det jeg i Sundstrategi arbejder med: Arbejdsmiljø og CSR Arbejdsmiljø og CSR er på den ene side to forskellige ting og på den anden side hinandens forlængelse. Både arbejdsmiljø og CSR bliver bedre af at virksomheder tilknytter ekstern konsulentbistand og rådgivning. Begge dele er noget som profiterer af at blive kigget på af neutrale og sagkyndige specialister. Mine budskaber til læserne af min blog er at godt arbejdsmiljø og positiv branding gennem strategisk CSR giver virksomheder, der kan præstere det, en gevinst på den økonomiske bundlinje, ved at: Mindske sygefravær og sænke omkostningsniveaet Tiltrække de bedste medarbejdere Påvirke til innovation og tiltrække nye kunder Skabe tillid og generere loyalitet hos kunder og samarbejdspartnere Jeg har i 7 år i Sundstrategi arbejdet med arbejdsmiljø, og nu da efterspørgslen på CSR indenfor de seneste par år er øget voldsomt, har jeg  som nyuddannet CSR-rådgiver. Denne velkomst til Sundstrategis blog har til formål at fortælle at nu er den her, og det er nu min opgave at få flere og flere til at efterspørge op til ugentlige blogs der kort vil: Fortælle de gode historier på områderne Fortælle om mit arbejde med begge dele Kommentere og linke til hvad der kommer op om emnerne i medierne og fra andre sagkyndige på området Velkommen til min blog. Venlig hilsen Peter Schultz,...