Kundeudtalelser

Læs hvad mine kunder siger om Sundstrategi

Vi havde et meget tilfredsstillende samarbejde med Peter Schultz, Sundstrategi, der leverede den professionelle og skræddersyede løsning, vi efterspurgte.

Lars Eigen Møller

Senior Vice President, Danske Capital AS

En dygtig og nærværende procesleder er afgørende for et godt resultat. Peter Schultz forener denne evne som kompetent sparringspartner og magter at styre et forløb på en kompetent og tillidsvækkende måde. 

En konsulentindsats skal bygge på nyeste viden og grundig research. Peter Schultz skaffer sig den nødvendige viden og indgår på kompetent vis i en indsats, så den kvalificeres.

Lise Poulsen, kontorchef

Børne- og Ungdomsforvaltningen, 2011, Københavns kommune

Mit samarbejde med Peter Schultz, Sundstrategi strækker sig over flere tidligere forløb med fokus på arbejdsmiljø, gennemførelse af APV og etablering af handleplaner. Sundstrategi har fungeret som tovholder, sparringspartner og har bidraget med konkrete konsulentydelser udover dette. Såvel medarbejdere som ledere har udtrykt stor tilfredshed med forløbene og det er min klare opfattelse at Peter Schultz repræsenterer en høj og opdateret faglighed indenfor områder, der har med arbejdsmiljø, men også social ansvarlighed at gøre.

Kim Petersen

Rektor, Diakonissestiftelsen Frederiksberg