Ydelser

Arbejdsmiljø og CSR

Ekstern konsulentbistand og rådgivning ang. arbejdsmiljø og CSR

Sundstrategi arbejder som virksomhedens eksterne konsulent og rådgiver i forhold til arbejdsmiljø og i forhold til udvikling af virksomhedens CSR (Corporate Social Responsibility).

Arbejdsmiljø og CSR er to forskellige ting: 

Arbejdsmiljø skal enhver virksomhed med minimum én medarbejder ifølge arbejdsmiljøloven kunne dokumentere at de arbejder med og et almindeligt kendt redskab i den forbindelse er at udarbejde APV (Abejdspladsvurdering) minimum hvert tredje år.

Sundstrategi bruger sit eget redskab APV+ som har særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø – og leverer virksomheden et aktivt ledelsesredskab.

 

Læs mere

CSR er båret af frivillighed (dog skal alle børsnoterede selskaber i Danmark ifølge årsregnskabsloven årligt meddele et CSR-regnskab). CSR er bl.a. derfor også defineret forskelligt fra branche til branche og endda virksomhed til virksomhed. Men der hersker ingen tvivl om at CSR vil blive efterspurgt i højere og højere grad blandt såvel virksomhedens kernekunder og større samarbejdspartnere.

Sundstrategi rådgiver virksomheden frem til at formulere en strategisk CSR som mest af alt sikre at komme fremtiden i møde og sikre sig fyldte ordrebøger.

 

Læs mere

Arbejdsmiljø og CSR er også hinandens forlængelse:

At virksomheden arbejder aktivt for et godt arbejdsmiljø for sine medarbejdere er en betydelig del af hvad CSR (menneske- og arbejdstagerrettigheder) handler om. Og en strategisk CSR som fortæller hvordan virksomheden tjener penge samtidigt med at den tager del i samfundsansvaret (herunder personalepolitik og miljøhensyn) bidrager til medarbejdernes positive opfattelse af den virksomhed som de er en del af.

Andre ydelser

I tilknytning med at Sundstrategi leverer arbejdsmiljø og CSR kan virksomheden rekvirere professionel ledelsescoaching, forandringsledelse, konflikthåndtering, facilitering af netværk, seminarer, kurser og oplæg.

 

Læs mere