Andre ydelser

Her er et overblik over andre ydelser, Sundstrategi tilbyder

Ledelsescoaching

Gennem coaching, der målretter sig den gode personaleledelse, understøtter Sundstrategi ledelsen i at træffe de rigtige beslutninger omkring medarbejderne ud fra en gennemtænkt strategi. Eksamineret coach – ledelsescoaching, 2005.

Ledelse og coaching

Ledelsehandler om evnen til at skabe resultater gennem andre. Personligheden har stor betydning for, hvordan lederen udfylder sin lederrolle. Lederens personlighed kan være et henholdsvis effektivt værktøj og en hæmsko i ledelsen af andre. Jo større bevidsthed lederen har om sin egen personlighed – dens styrkesider såvel som svagheder – desto bedre vil lederen kunne håndtere de mange vanskelige situationer, ledelsesopgaven indebærer.  

Der udvikles mange ledelsesværktøjer og -kompetencer gennem årene, som mere eller mindre bevidst anvendes med effekt. En leder kommunikerer imidlertid også intuitivt og på det ubevidste plan, hvilket ofte er på et langt stærkere og tydeligere sprog, end det som kommunikeres bevidst. En leder, som føler sig kompetent og i ro med sig selv, giver medarbejderne de bedste arbejdsbetingelser. Med andre god personaleledelse kommer indefra.

Coaching vil have til formål at etablere en højeste grad af bevidsthed om lederens personlige kompetencer, således at disse kan udnyttes med henblik på resultater.

Coachingen boostes af Direct Leadership TM og Radical Colaboration ©

 

Forandringsledelse

Den moderne og innovative virksomhed befinder sig i et konstant tilstand af forandring. Nogle forandringsprocesser kan dog være så indgribende for medarbejderne, at de kræver en særlig forandringsledelse. Sundstrategi kan understøtte en sådan og sikre at alle medarbejdere kommer videre med i virksomhedens udviklingsproces.

Der tages udgangspunkt i Direct Leadership TM

 

Konflikthåndtering

En hver virksomhed kan komme ud for at der opstår problemer, der skaber konflikter mellem medarbejdere, i ledelseslaget eller mellem ledelse og personale. Sundstrategi kan facilitere problemløsende processer gennem mægling, sparring og coaching.

Teknikker og metoder trækker bl.a. på Radical Colaboration©

 

Facilitering af netværk

På tværs i store organisationer og mellem forskellige virsomheder kan der være behov for at have et trygt forum, hvor man f.eks. som mellemledere kan mødes i netværk med mellemrum (f.eks. månedligt, halvårligt eller årligt). Sundstrategi organiserer og faciliterer sådanne netværk. Sundstrategi vedligeholder kontakten med og mellem deltagerne og organiserer netværksmøderne.

 

Seminarer, kurser og oplæg

Sundstrategi kan levere foredrag om bl.a. Arbejdsmiljø, Sundhed, Stresshåndtering, Kommunikation, samarbejde og personaleledelse. Det kan være som fyraftensmøder, i forbindelse med personalemøder, som en del af virksomhedsseminarer etc.

Er der behov for mere end fokuserede og korte input i form af ovenfornævnte foredrag, leverer Sundstrategi også kortere eller længere kursusforløb om samme emner. Et hvert input kan tones alt efter det aktuelle behov.