Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven 

Det vigtigste redskab til at sikre et godt arbejdsmiljø I virksomheden er at udarbejde en APV, hvilket efter Arbejdsmiljøloven skal gøres minimum hvert tredje år. Arbejdsmiljølovens §12 fortæller at enhver virksomhed ”kan indhente ekstern sagkyndig bistand” for at få arbejdet gjort. Sundstrategi leverer denne sagkyndige bistand:

APV

En traditionel APV er en arbejdspladsvurdering, hvor de enkelte medarbejderes giver deres vurdering af deres arbejdsplads. Den er i reglen skriftlig der baserer sig på en undersøgelse gennem spørgsmål omkring grundlæggende forhold vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Sundstrategi udfører dette basale stykke arbejde på en professionel måde, og virksomheden lever op til lovgivningen. I små virksomheder nøjes ledelsen med at gennemføre møder/samtaler om arbejdsmiljøet med medarbejderne.

APV+

Med en APV+ når den ambitiøse virksomhed længere end blot at leve op til lovgivningen, og får et aktivt ledelsesredskab. Det er altså et stykke APV plus meget mere. Sundstrategi anvender unikke undersøgelsesmetoder, undersøger på flere parametre, afdækker arbejdspladsens arbejdsmiljø gennem et 3600 eftersyn og leverer et aktivt ledelsesredskab. En APV+ er for den ambitiøse virksomhed, som vil være en attraktiv arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker de bedste medarbejdere.

Metoder

En APV+ er først og fremmest kendetegnet ved at være skræddersyet det særlige behov som den specifikke virksomhed kan have og vil derfor være forskellig fra opgave til opgave. Der er naturligvis tale om en anvendelse af diverse undersøgelsesmetoder, som alle har baggrund i teorier om sundhed, trivsel og livskvalitet, om arbejdets organisering, om ledelse, social kapital i virksomheden, stresshåndtering, flowteori m.m.  Læs mere

Grundlæggende kendetegn for Sundstrategis arbejde med APV+

  • at undersøgelserne og analyserne af undersøgelserne foretages af en ekstern sagkyndig
  • betydelig medinddragelse af medarbejderne
  • virksomheden får et aktivt ledelsesredskab, hvor der er prioriteret i indsatsområderne, udarbejdet bæredygtige målsætninger og handleplaner herfor

Sådan kan virksomheden bruge Sundstrategi i arbejdet for godt arbejdsmiljø

  • Et uforpligtende møde med Sundstrategi om behovet
  • Virksomheden modtager forslag til hvordan opgaven løses m. prisoverslag i form af en projektbeskrivelse.
  • Undersøgelserne gennemføres
  • Rapportering af undersøgelsesresultaterne, analyse og prioritering af evt. indsatsområder
  • Udarbejdelse af målsætninger og handleplaner
  • Evaluering

Sådan kan et fuldt engagement af Sundstrategi se ud:

Der kan skrues op og ned for hvert step i processen.