CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR handler grundlæggende om hvorledes virksomheden udviser samfundsansvar, og har været på dagsorden siden 2008 i kølvandet på en række ændringer i Årsregnskabsloven § 99a.

CSR er defineret forskelligt fra branche til branche og endda virksomhed til virksomhed. Nogle forkorter til SR andre til CR. Nogle kalder det virksomhedens samfundsansvar etc. En del virksomheder er besnærende tæt på at have noget der ligner en CSR i form af virksomhedens formulerede Code of Conduct eller værdier. Sundstrategi bruger i sit arbejde som udgangspunkt begrebet strategisk CSR

Strategisk CSR

En strategisk CSR knytter sig tæt op af virksomhedens kerneydelser og relaterer sig klart til dem. Den beskriver hvorledes virksomheden engagerer sig i samfundet og tager ansvar for mennesker og deres rettigheder, miljø og resurseforbrug samt afviser økonomisk uansvarlighed (Global Compact), hvor virksomheden nu en gang er i stand til at kunne gøre det (strategisk CSR). Dvs. at virksomheden melder klart ud hvor virksomhedens ageren på den ene kan påvirke først og fremmest positivt men også negativt og i så fald fortælle hvordan virksomheden vil udvise rettidig omhu for at komme sådanne eventuelle negative påvirkninger i møde.

En strategisk CSR vil på den måde brande virksomheden og være det klare signal til kunder og samarbejdspartnere som i stigende omfang efterspørger redeliglighed og omhu med tingene (due dilligence).

En virksomheden der får udviklet sin CSR-strategi til at være et redskab med opsætning mål og fortæller hvordan den vil bidrage til en positiv samfundsudvikling (UNGP) på sin måde vil ud over at tiltrække sig kunder også tiltrække de bedste medarbejdere samt anlægge et grundlag for innovation.

En strategisk CSR vil

 • Tiltrække, motivere og fastholde de bedste medarbejdere og sikre innovation
 • Langsigtet forretningsstrategi der tager fokus på at opnå kundens tillid (loyalitet) grundet god branding
 • Mindske produktionsomkostninger og foretage investorpleje 

Stort set alle virksomheder har gavn af en positiv samfundsudvikling hvor menneskelig tryghed er den motor som får hjulene til at rulle, derfor er det vigtigt at alle virksomheder tænker på hvorledes de hver især kan tage samfundsansvar og bidrage hertil.

CSR er en bevægelse som i stigende omfang bliver attraktiv at tage del i og virksomheden kan med en CSR pushe andre virksomheder til på lignende måder at gøre sig sine CSR overvejelser og formulerer en sådan.

Grundlæggende kendetegn for Sundstrategis arbejde med CSR

 • Virksomheden får en ekstern rådgiver med i processen (styrker troværdigheden)
 • Knytter CSR tæt sammen med virksomhedens formål og kerneydelser – strategisk CSR
 • Gør virksomhedens CSR-strategi logisk, bæredygtig og attraktiv

Sådan kan virksomheden bruge Sundstrategi i deres arbejde med CSR

 • Indlede med inspiration til en CSR
 • Etablere en CSR
 • Vedligeholde en CSR
 • Foretage gap analyse af en evt. allerede eksisterende CSR
 • Opstille mål for CSR mhb på at kunne levere et CSR-regnskab